User login

FROSIO Inspektor a korozní inženýr dle Std 401 APC

Certifikace pracovníků v oboru koroze a protikorozní ochrany

Frosio organizace certifikuje FROSIO inspektory povrchových úprav v souladu s norským standardem NS476 . Tyto certifikáty FROSIO inspektorů povrchových úprav dosáhly vysoké mezinárodní uznání, a tento program je schválen norským akreditačním institutem dle NS-EN ISO 17024.

Stejně tak v České republice působí certifikační společnost APC udělující certifikáty dle Std 401 APC  korozním inženýrům, technologům a technikům, kteří absolvovali a závěrečnou zkouškou ukončili dvousemestrální studium korozního inženýrství.

Standard kvalifikace a certifikace pracovníků
http://www.frosio.no

Std 401 APC

Protože schopnosti, znalosti a zručnost osob, které vykonávají činnosti v oboru koroze a protikorozní ochrany mohou mít přímý vliv na životnost konstrukčních celků, jejich bezpečnost, ekologická rizika a na minimalizaci korozních ztrát, byl vypracován a schválen standard Std-401 APC. Tento standard APC stanovuje požadavky na způsobilost pracovníků v oboru koroze a protikorozní ochrany. Způsobilost certifikovaného pracovníka zahrnuje teoretické a praktické znalosti v oboru koroze a protikorozní ochrany v rozsahu ve kterém činnost provádí, specifikuje, kontroluje a vyhodnocuje či posuzuje. Standard Std-401 APC byl vypracován na základě požadavků průmyslu a uživatelů průmyslových výrobků a na základě požadavků normativních dokumentů: ČSN EN ISO/IEC 17024:2009 (Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob), ENV 12837:2000 – Paints and varnishes – Qualifi cation of inspectors for corrosion protection of steel structures by protective paint systems), NACE International Professional Recognition Programs.

http://www.apccz.cz